دو نوع چاپ برای بنر وجود دارد که در چاپ بنر فوری غرب تهران انجام می شود: 1- سالونت   2- اکوسالونت

تمامی حقوق محفوظ است