چاپ پلات کاغذ کوتد

به کاغذ های مقوایی که در دمای 120، 160، 170 و 180 گرما می بینند تا برای چاپ در پلات آماده شوند کاغذ کوتد مقوایی گفته می شود.

تمامی حقوق محفوظ است