چاپ دیجیتال در مسیر رو به رشدی رو به  اینده در حال رشد می باشد و با توجه به پیشرفت تکنولوژی وارد صنایع گوناگونی شده است .در ادامه مقالات چاپ دیجیتال غرب تهران می خواهیم با کاربردهای مختلف چاپ دیجیتال آشنا شویم .

 

چاپ شخصی شده

در چاپ دیجیتال غرب تهران به دلیل امکان چاپ در تیراژ پایین شما می توانید هر سطح چاپی که مد نظرتان می باشد متفاوت با سطوح چاپی قبلی داشته باشید ، به عنوان مثال شما می توانید در چاپ دیجیتال غرب تهران  یک کارت تبریک طراحی کنید و با تصاویر و متون مورد نظر طرح خود را کامل نمایید و سپس طرح خود را به چاپ دیجیتال غرب تهران تحویل نمایید و در کمترین زمان چاپ توسط چاپ دیجیتال غرب تهران انجام پذیرفته و آماده تحویل می باشد.

تمامی حقوق محفوظ است